ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อน หรือในช่วงอากาศปกติ ผู้สูงอายุอาจเสี่ยงภาวะ “ขาดน้ำมากกว่าวัยอื่นๆ ด้วยข้อจำกัดทางร่างกาย และอื่นๆ จึงควรกระตุ้น และอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุดื่มน้ำให้มากขึ้น

“ผู้สูงอายุ” เสี่ยง “ภาวะขาดน้ำ”

ภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุมักพบได้ง่าย โดยมีสาเหตุต่างๆ ดังนี้

-ผู้สูงอายุหลายคนมีมวลกล้ามเนื้อที่ลดลง ทำให้น้ำในร่างกายผู้สูงอายุลดลงด้วย
-ร่างกายของผู้สูงอายุมีการตอบสนองต่อความกระหายน้ำก็ลดลง ทำให้ไม่รู้สึกอยากดื่มน้ำ ร่างกายจึงไม่ได้น้ำชดเชย
-ความเสื่อมของร่างกาย เช่น กลั้นปัสสาวะไม่ได้ หกล้มง่าย ข้อเข่าเสื่อม ซึมเศร้า สมองเสื่อม ทำให้ไม่อยากดื่มน้ำ
-ผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ซึ่งต้องได้รับยาขับปัสสาวะ ทำให้น้ำในร่างกายน้อยลง
-มีปัญหาสายตาทำให้มองเห็นไม่ชัดเจน จึงเป็นอุปสรรคต่อการจัดหาน้ำดื่ม
-ผู้สูงอายุที่มีอาการมือสั่น หยิบจับหรือกำไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถดื่มน้ำได้ด้วยตนเอง เป็นผลให้ได้รับน้ำไม่เพียงพอ

ด้วยสาเหตุต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลเสียหรืออันตรายต่อสุขภาพ อาจนำมาสู่ภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุได้ โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนที่อุณหภูมิสูงขึ้นจนบางครั้งใกล้เคียงหรือมากกว่าอุณหภูมิในร่างกาย ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำเป็นอย่างมาก